Feng Shui toelichting

Feng Shui

Sinds mensenheugenis wordt in China al gebruikt gemaakt van de regels van Feng Shui, het bewerkstelligen van een optimale levensenergie (Chi).

Teneinde de meest harmonische en tot succes en welslagen leidende omgeving te creëren. Chi of Ki, betekent ‘ adem’ en is de benaming voor een subtiele elektromagnetische energie die door het hele fysieke universum en in elke individuele mens stroomt.Yin en Yang zijn de namen van wat men als de polariteiten van Chi zou kunnen beschouwen. Niets is echter volledig Yin of Yang, het een bevat altijd een klein deel van het ander.

Feng Shui leert ons hoe we, door een bewuste keuze van woonruimte en vormgeving, gezondheid en geluk kunnen bereiken.

Het beschrijft de relatie tussen mens en natuur, verklaart waarom sommige plekken beter geschikt zijn om te wonen dan andere en met welke middelen wij op onze omgeving invloed kunnen uitoefenen.

Alle grote bouwwerken van China, zoals de Verboden Stad in Peking en ook de Chinese Muur, werden volgens deze principes gebouwd. Maar ook veel moderne gebouwen in China en Hong Kong , waaronder heel veel grote banken, zijn opgetrokken volgens Feng Shui criteria. Letterlijk betekent Feng Shui ‘wind en water’, hierin wordt uitgedrukt dat het eerste doel van deze oude kunst is het evenwicht brengen in de energiestroom naar ons leven en onze omgeving.

De omgeving als spiegel. Iemands omgeving weerspiegelt wat die persoon in zijn dagelijks leven doormaakt. Bijv. louter chaos kan duiden op ongeordende problemen van de bewoner, In een netjes opgeruimd huis, dat er evenwichtig en stabiel uitziet, zal de bewoner op dat moment een betrekkelijk rustig leven leiden vol innerlijke rust. Niet alleen weerspiegelt de omgeving ons leven, ze creëert of veroorzaakt ook ervaringen die we al dan niet prettig vinden. Dat komt omdat de omgevingsenergie het evenwicht van onze persoonlijke Chi beïnvloedt.

Deze ideeën  zijn zeer makkelijk overdraagbaar op onze westerse visie. Het is uiteraard belangrijk dat we de praktische aanwijzingen van Feng Shui aanpassen aan onze behoeften. Zelfs vandaag de dag, mogen we niet vergeten dat onze cultuur en ons wereldbeeld fundamenteel verschillen van die van Azië.  Veel van wat karakteristiek is voor de oosterse cultuur kan men daarom niet zomaar klakkeloos in ons westerse leven overnemen.

 Het besef dat ziel, geest, lichaam en leefomgeving elkaar wederzijds beïnvloeden, is minstens zo oud als de leer van Feng Shui. Grote denkers uit vroegere tijden, zoals Lao Tse of Confucius, hielden zich al bezig met “de grote samenhang der dingen”. Maar ook alle préhistorische culturen kenden de wetmatigheden van de energiestroom in de natuur en hielden er rekening mee. Dat onze leefomgeving uiteindelijk voor een groot deel bepaald wordt door onze eigen gedachten energie, blijkt uit het bewezen feit dat mensen die een vrolijke en positieve instelling hebben, minder last hebben van storende invloeden in hun omgeving. Dit besef en Feng Shui leren ons weer meer op onze fundamentele behoeften te letten.

We zouden ons leven en onze gebouwen zo moeten ‘ inrichten’ dat er ruimte is voor gevoelens van geborgenheid, vrijheid en geluk .

De vijf veranderingsfasen

De oorsprong van al het Chinese denken vindt zijn wortels in de leer van het Taoïsme, een filosofie die is gebaseerd op het observeren van de natuurlijke omgeving en de processen die daar werkzaam zijn. De Chinezen namen waar, dat dynamische veranderingsprocessen alom vertegenwoordig zijn. Het zaad (Yin) groeit uit tot plant (Yang), die vervolgens sterft en tot aarde uiteenvalt (Yin). De vijf elementen staan symbool voor soortgelijke processen, functies en eigenschappen die in de natuur worden opgemerkt.

Hout:               groeiend, buigzaam, geworteld, sterk

Vuur:               droog,heet,opstijgend, bewegend

Aarde:             vruchtbaar, voedend, voorwaarde voor groei

Metaal:            snijdend, hard, geleidend

Water:             nat, koel,dalend, stromend, meegaand

Al deze elementen bevatten zowel Yin als Yang aspecten en staan met elkaar in verbinding. Deze elementen kunnen elkaar domineren en beïnvloeden, dit gaat volgens de zgn. scheppende en de stagnerende Cyclus. Ook hier geld weer dat voor een evenwicht in het leven een evenwichtige verdeling van deze elementen noodzakelijk is.

Oeroude principes.

Onze voorouders kwamen al snel tot de conclusie dat een hol als plaats om te slapen en te rusten beter geschikt was als het open veld. Ze trokken zich in het binnenste van een grot terug en bleven altijd dicht bij de rotswand zodat hun rug werd gedekt en de ingang van het hol goed was te overzien. Deze oeroude ervaring dragen wij als onbewust gedragspatroon nog steeds met ons mee. Ze trokken zich in het binnenste van een grot terug en bleven altijd dicht bij de rotswand zodat hun rug werd gedekt en de ingang van het hol goed was te overzien. Deze oeroude ervaring dragen wij als onbewust gedragspatroon nog steeds met ons mee. In al onze ruimten waar wij werken, wonen of even verblijven moeten derhalve plekken zijn waar de rug is gedekt en diverse deuren en vensters te overzien.

Optimale vorm perceel:

Rechthoekig, vierkant, huis liefst midden op perceel Asymmetrisch, driehoekig, L-vormig kunnen disbalans veroorzaken .

Optimale plattegrond:

Net als een perceel moet ook een gebouw een evenwichtige plattegrond hebben. Volgens de Feng-shui biedt een plattegrond met harmonieuze vormen de bewoners meer stabiliteit. Uitbouwsels moeten daarom bepaalde afmetingen niet overschrijden, wat door het gebruik van de Baqua nog duidelijker wordt. Onevenwichtige plattegronden zoude tot tekorten en problemen kunnen lijden.

Het ideale huis:

Ligt in de richting van de zon, is naar voren open en kijkt uit over het water. De beschutte “rug” wordt door een berg of heuvel gevormd. Links en rechts in de verte liggen bergen die voor de nodige steun van opzij zorgen. Van binnen uit gezien.

De oude Feng-shui meesters gaven de verschillende landschappelijke elementen namen als draak, tijger, schildpad en phoenix.

Schildpad:  de “rug” voor het huis, geeft beschutting zoals het pantser van een schildpad. Dit kan een berg, een bomenrij, een naburig huis, een haag of een hek zijn.

Phoenix: voor het huis moet een vlakte zijn,met de Phoenix als afgrenzing: een kleine aarden heuvel, een standbeeld, of een struik. Een garage voor het huis blokkeert        echter de  Chi-stroom.

Draak: hij is de machtige bewaker aan de linkerkant van het huis Ideaal gesproken is hij groter en dominanter dan de tijger. Hij moet ver genoeg verwijderd zijn, om het       huis niet te beperken.

Tijger: ligt aan de rechterkant, is glooiender en lager dan de draak. Elke berg, elke heuvel, elk voorwerp kan een draak of tijger zijn.

In de stad worden draak en tijger vaak vertegenwoordigd door naburige gebouwen.

Baqua

Carrière en levenspad:

Verloop van het verdere leven, van groot belang voor je dagelijks geluk Symboliseert levensstroom Beroep, wat uitgeoefend wordt en waartoe men van diepste innerlijke overtuiging geroepen voelt. Wat doe je het liefst in het leven. Voordeur in deze zone dan bijzondere betekenis Trap moet geharmoniseerd worden anders vermoeiend op- en neer gaan Helderheid ondersteunen die men voor de levensweg nodig heeft.

Ruimte : licht, vriendelijk, uitnodigend en ruim, viskom, spiegels, foto’s van de zee.

Ook objecten in donkere kleuren

Kennis en persoonlijk groei:

Toegang tot hogere weten, diepere inzichten, kalmte in jezelf. Ook geschikt voor materiële bibliotheek Rust en bestendigheid belangrijke plek. Ruimte en rust voor nieuwe dingen.

Vooral vanuit de stilte dringen de diep in het onderbewuste sluimerende boodschappen zacht naar de oppervlakte.

Lege schalen, sierdozen, afbeelding van een berg.

Gezin:

Ouders,grootouders,etc. Leraren en superieuren Afspiegeling van onze roots. De toekomst ontvouwd zich aan de hand van het verleden

 Activeren met planten en voorwerpen die leven en groei symboliseren

Familiefoto’s.

Rijkdom en overvloed:

Staat voor financiële welstand, maar ook voor de gave van een gezond gevoel van eigenwaarde.  Representeert gebeurtenissen en ervaringen die ons “verrijken”.

Symbolen die het “edele en buitengewone” uitdrukken, foto van de kinderen, spaarvarken. Innerlijke en uiterlijke rijkdom.

Water wordt ook met welstand geassocieerd , fonteintje of afbeelding waterval

Op bureau kristallen schone lege vaas, als symbool om binnenstromende overvloed aan energie te verzamelen. Helpt dankbaarder om te gaan met eigen energiebronnen.

Roem en reputatie:

Aanzien en mate waarin door anderen gewaardeerd. Proces van innerlijke rijping, voortdurende ontwikkeling persoonlijke groei. Licht, ook voorwerpen die helderheid, licht, kracht en inspiratie symboliseren Meesterwerken grote kunstenaars of bescheiden gebruik rood.

Partnerrelatie:

Relatie tot andere mensen  Gevoelig gebied  Moet inspirerend zijn voor relaties, evt. kleur rood, boeket bloemen. Geen voorwerpen die gespletenheid of scheiding symboliseren.

Motieven van saamhorigheid, paarsgewijze afbeeldingen, dolfijnen

Kinderen en creativiteit:

Creativiteit, inspiraties, geesteskinderen, zonen en dochters.  Filialen  Zeer actief gebied. Niet geschikt als rustige woonplek of plek om te mediteren. Ook niet als slaapplek

Om een creatief leven te leiden, moeten we de angst om te falen loslaten.

Afbeeldingen van levensgeluk en schone dingen des levens.

Kunstwerken en bloeiende bloemen.

Reizen en behulpzame vrienden:

Wie goed doet goed ontmoet. Fortuinlijke spelingen van het lot, toevallige ontmoetingen, spirituele gids. Leren los te laten, hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt.

Activeren met kristal, edelstenen, halfedelstenen.

Foto van vrienden, symbool met spirituele of religieuze betekenis.

Tai Chi , ‘Centrum:

Midden van huis vertegenwoordigd midden menselijk lichaam en staat ook voor gezondheid. Rustpunt in de woning. Midden zo vrij en onbelast mogelijk, verzwaart leven onnodig.

Geen muren, zware meubels Geen trap anders onrustig leven.

Goede afmetingen

 0          -5,375

16,125 -26,875

37,625 -48,375

en elk veelvoud van 43 centimeter

Slechte afmetingen

 5,375-16,125

26,875 -37,625

en elk veelvoud van 43 centimeter

kleuren

rood:               associatie met geluk en voorspoed

geel:                gezag en blijheid

groen:             vrede en lang leven

blauw:             hemelse zegeningen

wit:                  zuiverheid

Algemene regels

Typisch Chinese huizen zijn vaak gebouwen zonder of met een verdieping en gebouwd rondom een  centraal binnenplein.

Eetkamer:

belangrijke plek waar gezin samenkomt , beste plaats een van de hoeken van de woning.Ideaal zuidzijde met ramen naar oosten of westen

 Keuken:

Niet op noord, Geen water en vuur te dicht bij elkaar. Niet naast het toilet. Niet in centrum : te veel aandacht op eten

Woonkamer:

Niet op het noorden. Westen erg aantrekkelijk, ook uitkijken op tuin of landschap. Vierkante vorm ideaal, symbool voor zekerheid van de aarde. Liefst centraal: bevordert harmonie

Werkkamer:

Niet direct bij ingang. Venster idealiter links . Een plek vrij , hier stoel voor inspiratie

Badkamer:

Liefst noord (water). Niet naast de keuken of voordeur . Niet gekoppeld aan slaapkamer

Slaapkamer:

Niet op noord. Op zuid niet genoeg zon benut  (overdag niet in slaapkamer). Oosten voor jongere generatie. Westen voor oudere generatie. Liefst geen spiegels

Geen bed tegenover deur. Niet centraal : te  veel aandacht op slapen

Garage/ werkplaats

Ideaal op noorden. Deuren naar binnen toe opengaan om Chi toe te laten.

Trap:

Niet in het centrum, onrust, Geen wenteltrap, ” boort’ zich in het hart van het huis.