Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’

Feng Shui leert welke invloeden vormgeving en inrichting op het welzijn en geluk van de mens hebben

Het doel van Feng Shui is om onze leef- of werkomgeving zo aan te passen dat een harmonieuze stroming van 

CHi  = ‘ Levensenergie’   gestimuleerd wordt.   PORTFOLIO        LEES MEER

Windenwater

wind