Dagopvang Houten

Dagopvang Houten
Dagopvang Houten
Dagopvang Houten Interieur
Dagopvang Houten Interieur

Naar aanleiding van het ontwerp van ons Woon– en Werkpand in Zeewolde  hebben wij de opdracht gekregen om een nieuwe synthese vorm te geven, nl. die van de gehandicapte en de  mens zonder handicap. De kavel is net als hiervoor beschreven met de wichelroede doorlopen. Hierbij werden twee storende wateraders ontdekt. Echter was het volledig ontwijken van deze storingsbronnen gezien het complexe programma van eisen niet mogelijk. Daarom is het gebouw vormgegeven als een van oudsher sterke vorm. Deze plattegrond is behalve programmatisch ook energetisch onderzocht op zijn kwaliteiten. De belangrijkste verblijf functies zijn buiten de gebieden van de wateraders geprojecteerd. De centrale middenruimte met lichtkoepel is de centrale ontmoetingsplek waar alle hoofdroutes samen komen. Om storende invloeden van sanitair en leidingen te voorkomen zijn deze  ondergebracht in een centrale kern. Hierdoor ontstaan in alle groepsruimten energetisch passieve zones Door het volume in twee lagen te maken blijft er voldoende ruimte over voor een grote buitenruimte vormgegeven als speeltuin en integratieplek.

De stichting Reinaerde was de initiatiefneemster voor het bouwen van een dagcentrum in Houten, al vanaf 1998 heeft zij daartoe gesprekken gevoerd met de gemeente. Reinaerde heeft daarbij aangegeven de voorkeur te hebben voor een integratieve toevoeging van het project. Men zou graag het project samen met een organisatie voor kinderopvang willen ontwikkelen. De visie achter deze behoefte is dat kinderen de toekomst hebben. Als kinderen opgroeien in de directe omgeving met mensen met een handicap heeft dat een langdurige positieve invloed op de maatschappelijke acceptatie van mensen met een handicap. Kinderen worden vaak door hun ouders gebracht en gehaald waardoor ook deze ouders dagelijks geconfronteerd worden met mensen met een handicap. Er kunnen hierdoor positieve contacten ontstaan. Dit wordt gezien als een bijdrage aan het integratieproces. Een en ander kan tevens  belangrijk zijn voor het slagen van het overheidsbeleid “Samen naar School”. Zo is het initiatief voor een integratieproject van een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang van de Holding Fripon met een dagopvang voor volwassenen en kinderen met een handicap voor de stichting Reinaerde ontstaan. 

In het ene gebouw voel je je meer op je gemak dan in het andere. Dat is geen toeval maar heeft te maken met levensenergie. De “Chi” moet optimaal kunnen stromen om zo een gezonde leefomgeving te creëren. O.a. de Chinese Feng Shui- regels zijn op deze principes gebaseerd. Het verblijven in gebouwen  en gezondheid zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met die gedachten is de dagopvang voor verstandelijk / lichamelijk gehandicapten met een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang in de Weteringhoek te Houten ontworpen.

DC-BG
Dagopvang Houten BG

Begane Grond.  De begane grond is zo ingedeeld dat er zelf gekozen kan worden voor meer individualiteit of collectiviteit. Vanuit de multifunctionele middenruimte worden de meer individuelere zones bereikt. Om mogelijke storende invloeden van het sanitair en de leidingen voor de aanwezige mensen te voorkomen, zijn deze hoofdzakelijk ondergebracht in een centrale kern. Hierdoor zullen in de groepsruimten ongewenste prikkelingen zoveel mogelijk worden uitgesloten.  Verdieping.  Door de verschuiving van de verdieping t.o.v. de begane grond ontstaat aan de zuidzijde een groot dakterras en aan de noordzijde een overdekt buiten gebied voor bijzondere activiteiten. Ook hier is er de keuze voor meer individualiteit of collectiviteit mogelijk. De ruimten voor naschoolse opvang kunnen tevens multifunctioneel worden gebruikt

Dagopvang Houten Begane grond
Dagopvang Houten Begane grond
dagopvang Houten verdieping
dagopvang Houten verdieping
DC-wichelroede
Dagopvang Houten Erik Kasteleijn
dagcentrum-geo1
Dagopvang Houten geo-pathogene zone