Dagopvang Houten
Dagopvang Houten

Dagopvang Houten Interieur
Dagopvang Houten Interieur

Dagopvang Houten 

In het ene gebouw voel je je meer op je gemak dan in het andere. Dat is geen toeval maar heeft te maken met levensenergie. De “Chi” moet optimaal kunnen stromen om zo een gezonde leefomgeving te creëren. O.a. de Chinese Feng Shui- regels zijn op deze principes gebaseerd. Het verblijven in gebouwen  en gezondheid zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met die gedachten is de dagopvang voor verstandelijk / lichamelijk gehandicapten met een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang in de Weteringhoek te Houten ontworpen.

De stichting Reinaerde was de initiatiefneemster voor het bouwen van een dagcentrum in Houten, al vanaf 1998 heeft zij daartoe gesprekken gevoerd met de gemeente. Reinaerde heeft daarbij aangegeven de voorkeur te hebben voor een integratieve toevoeging van het project. Men zou graag het project samen met een organisatie voor kinderopvang willen ontwikkelen. De visie achter deze behoefte is dat kinderen de toekomst hebben. Als kinderen opgroeien in de directe omgeving met mensen met een handicap heeft dat een langdurige positieve invloed op de maatschappelijke acceptatie van mensen met een handicap. Kinderen worden vaak door hun ouders gebracht en gehaald waardoor ook deze ouders dagelijks geconfronteerd worden met mensen met een handicap. Er kunnen hierdoor positieve contacten ontstaan. Dit wordt gezien als een bijdrage aan het integratieproces. Een en ander kan tevens  belangrijk zijn voor het slagen van het overheidsbeleid “Samen naar School”. Zo is het initiatief voor een integratieproject van een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang van de Holding Fripon met een dagopvang voor volwassenen en kinderen met een handicap voor de stichting Reinaerde ontstaan. 

 LEES MEER