Wonen en werken als eenheid info

De mens als middelpunt, als verbindend element tussen de hemel en aarde komt optimaal tot uitdrukking in de centraal gelegen middenruimte, de z.g. Ki-ruimte ‘de plek van samenkomst’ en een patio van rust. Door een glazen dakpiramide en het toepassen van bovenlichten boven alle deuren, wordt het dag- en nachtritme continu binnen het gebouw ervaren. Zittend bij de open haard kan men zowel genieten van het flakkerend spel van de vlammen als van de nachtelijke sterrenhemel. Een zeer belangrijk aspect hierbij is de beschutting door een logische ordening van de elementen. Onze voorouders kwamen al tot de conclusie dat een hol als slaap- en rustplaats meer geschikt was dan het open veld. Ze trokken zich in het binnenste van een grot terug en bleven altijd dicht bij de rotswand zodat hun rug werd gedekt en de ingang van het hol goed was te overzien. Deze oeroude ervaring dragen wij als onbewust gedrags- patroon nog steeds met ons mee, ook in de Feng Shui zijn deze oerprincipes terug te vinden. In het gebouw is bij de zit- en rustplekken de rug gedekt en kunnen diverse deuren en vensters overzien worden.

 

neutrale zones

 

 

Bij het projecteren van de ruimten is rekening gehouden met aspecten van de Feng Shui en zijn alle leidingen in zones gelegd om zo mogelijke storende invloeden te vermijden.

 

 

 

 

 

De gehele kavel en het aangrenzende gebied zijn met de wichelroede doorlopen waarbij diagonaal over het terrein heen een grote verstoring werd ontdekt. Om mogelijke schadelijke gevolgen voor het welzijn en de gezondheid te voorkomen, is het gebouw op de plaats van deze verstoring afgeschuind in dezelfde richting als de ondergrondse verstoring. Daarmee kon voorkomen worden dat belangrijke verblijfsgebieden in deze zone kwamen te liggen. Deze

 

geopathogene zone

afschuining is positief omgevormd door hier een groot balkon te projecteren.

 

 

 

 

 

HOME