René Smit M. arch. en Reiki Master

PORTFOLIO  , CONTACT    

Een eenvoudig fenomeen als waarom voelen we ons in het ene gebouw beter op ons gemak dan in een ander is niet alleen afhankelijk van architectonische kwaliteiten. Andere aspecten blijken hier van doorslaggevende invloed. Sommige van deze aspecten werden al gebruikt in de prehistorie. in mijn ontwerpen houdt ik rekening met voornoemde aspecten, waardoor onze gevoelswaarde van het gebouw positief beïnvloed wordt en het gebouw moge leiden tot een gezonder wonen en/of werken.

Dronten Boerderijhuis

Pionierswoningen Dronten Op ’t Erf

19 Laanwoningen en 4 Dijkwoningen Kiekberg te Zeewolde

Kapschuurwoningen Dronten Op ’t Erf

Beneden – Boven woningen ontwerp

Appartementen in CPO