René Smit M. arch. en Reiki Master

PORTFOLIO  , CONTACT    

Als architect maak ik bij mijn ontwerpen vaak gebruik van universele waarheden en oeroude instincten. Daarbij wordt rekening  gehouden met mogelijk verstorende invloeden van in de ondergrond aanwezige wateraders, breuken of andere geologische fenomenen. Door gebruik te maken van de regels van de Feng Shui (vanuit mijn eigen meer westerse interpretatie waarbij vooral het gevoel en het welzijn van de mens als bewoner en gebruiker de hoofdrol spelen), kan er een gebouw worden gemaakt dat  niet alleen ‘prettiger’ aanvoelt maar vooral ook beter is voor ons welzijn en onze gezondheid.