Filosofie

Een eenvoudig fenomeen als waarom voelen we ons in het ene gebouw beter op ons gemak dan in een ander heeft mij al geruime tijd bezig gehouden. Ik ontdekte, dat dit fenomeen niet alleen afhankelijk is van architectonische kwaliteiten. Andere aspecten blijken hier van doorslaggevende invloed. Sommige van deze aspecten werden al gebruikt in de prehistorie. In dit gebouw heb ik gezocht naar een synthese tussen functioneel en esthetisch verantwoord bouwen en het rekening houden met voornoemde aspecten, waardoor onze gevoelswaarde van het gebouw positief beïnvloed wordt en het gebouw moge leiden tot een gezonder wonen en/of werken.

Planetenveld-comb-kl

wonen en werken als twee-eenheid eigen woonhuis, beautystudio en architectenbureau van 2000 tot 2016