OP ’t ERF

Voortbouwen op het Erf

Op ‘t Erf zal een geheel eigen karakter krijgen en onderscheidend zijn in de wijk. Het refereert aan de historie van Flevoland en met name aan de ontstaansgeschiedenis van Dronten en haar buitengebied. Flevoland is immers de bakermat waar in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw vele boeren zijn neergestreken. Zij brachten uit alle windstreken gebruiken mee en waren bekend met archetypes van kloeke boerengebouwen. Je zou kunnen zeggen dat we met dit stukje dorpsbouwkunde de achtergrond van de eerste pioniers zichtbaar maken in dit woonproject.

Op ’t ERF bevind zich ook het Hoofdgebouw, door mij vormgegeven als kloeke Twee onder een kapwoning gelegen aan de entree van het besloten ERF.

Plattegronden Boerderijhuis

Op ’t ERF waren ook altijd woningen voor arbeiders de “Pioniers” hier vormgegeven als basiswoningen maar wel met fraaie detailleringen.

Plattegronden Pionierswoningen

Op ’t ERF bevonden zich ook de schuren, o.a. een Kapschuur, deze ruime woningen met grote zolder zijn door mij vormgegeven met architectonische stijlkenmerken van de vroegere kapschuren.

Kapschuurwoningen
Plattegronden Kapschuurwoningen