OP ’t ERF

Plattegronden Boerderijhuis
Plattegronden Pionierswoningen
Plattegronden Kapschuurwoningen

Voortbouwen op het Erf

Op ‘t Erf zal een geheel eigen karakter krijgen en onderscheidend zijn in de wijk. Het refereert aan de historie van Flevoland en met name aan de ontstaansgeschiedenis van Dronten en haar buitengebied. Flevoland is immers de bakermat waar in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw vele boeren zijn neergestreken. Zij brachten uit alle windstreken gebruiken mee en waren bekend met archetypes van kloeke boerengebouwen. Je zou kunnen zeggen dat we met dit stukje dorpsbouwkunde de achtergrond van de eerste pioniers zichtbaar maken in dit woonproject.