Spirituele architectuur

De DROOM ( Wonen en werken als energetische twee eenheid)

Feng Shui toegepast in ontwerp Pand wonen en werken als twee eenheid

Een eenvoudig fenomeen als waarom voelen we ons in het ene gebouw beter op ons gemak dan in een ander is niet alleen afhankelijk van architectonische kwaliteiten. Andere aspecten blijken hier van doorslaggevende invloed. Sommige van deze aspecten werden al gebruikt in de prehistorie. in mijn ontwerpen houdt ik rekening met voornoemde aspecten, waardoor onze gevoelswaarde van het gebouw positief beïnvloed wordt en het gebouw moge leiden tot een gezonder wonen en/of werken.

 KLIK op FOTO voor YouTube film over Feng Shui toepassingen in het pand

Kinderdagverblijf met naschoolse opvang voor stichting Reinaerde

 

 

klik op foto voor meer info

geopathagene zones onderzocht en bij het ontwerp hiermee rekening gehouden voor een gezonder werk en verblijfklimaat

INTEGRATIE project van een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang

Als architect maak ik bij mijn ontwerpen vaak gebruik van universele waarheden en oeroude instincten. Daarbij wordt rekening  gehouden met mogelijk verstorende invloeden van in de ondergrond aanwezige wateraders, breuken of andere geologische fenomenen. Door gebruik te maken van de regels van de Feng Shui (vanuit mijn eigen meer westerse interpretatie waarbij vooral het gevoel en het welzijn van de mens als bewoner en gebruiker de hoofdrol spelen), kan er een gebouw worden gemaakt dat  niet alleen ‘prettiger’ aanvoelt maar vooral ook beter is voor ons welzijn en onze gezondheid.