Dagopvang Houten,

Naar aanleiding van het ontwerp van ons Woon– en Werkpand in Zeewolde  hebben wij de opdracht gekregen om een nieuwe synthese vorm te geven, nl. die van de gehandicapte en de  mens zonder handicap. De kavel is net als hiervoor beschreven met de wichelroede doorlopen. Hierbij werden twee storende wateraders ontdekt. Echter was het volledig ontwijken van deze storingsbronnen gezien het complexe programma van eisen niet mogelijk. Daarom is het gebouw vormgegeven als een van oudsher sterke vorm. Deze plattegrond is behalve programmatisch ook energetisch onderzocht op zijn kwaliteiten. De belangrijkste verblijf functies zijn buiten de gebieden van de wateraders geprojecteerd. De centrale middenruimte met lichtkoepel is de centrale ontmoetingsplek waar alle hoofdroutes samen komen. Om storende invloeden van sanitair en leidingen te voorkomen zijn deze  ondergebracht in een centrale kern. Hierdoor ontstaan in alle groepsruimten energetisch passieve zones Door het volume in twee lagen te maken blijft er voldoende ruimte over voor een grote buitenruimte vormgegeven als speeltuin en integratieplek.

DC-wichelroede
Dagopvang Houten Erik Kasteleijn

dagcentrum-geo1
Dagopvang Houten geo-pathogene zone

DC-BG
Dagopvang Houten BG

Dagopvang Houten Begane grond
Dagopvang Houten Begane grond

dagopvang Houten verdieping
dagopvang Houten verdieping
Begane Grond.  De begane grond is zo ingedeeld dat er zelf gekozen kan worden voor meer individualiteit of collectiviteit. Vanuit de multifunctionele middenruimte worden de meer individuelere zones bereikt. Om mogelijke storende invloeden van het sanitair en de leidingen voor de aanwezige mensen te voorkomen, zijn deze hoofdzakelijk ondergebracht in een centrale kern. Hierdoor zullen in de groepsruimten ongewenste prikkelingen zoveel mogelijk worden uitgesloten.  Verdieping.  Door de verschuiving van de verdieping t.o.v. de begane grond ontstaat aan de zuidzijde een groot dakterras en aan de noordzijde een overdekt buiten gebied voor bijzondere activiteiten. Ook hier is er de keuze voor meer individualiteit of collectiviteit mogelijk. De ruimten voor naschoolse opvang kunnen tevens multifunctioneel worden gebruikt